Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

mariewen
It remainds me about you.
mariewen
Dokładnie tego teraz doświadczam.
6312 48b4
mariewen
5152 a0ef
Reposted fromdusielecc dusielecc vialariflette lariflette
mariewen
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia vialariflette lariflette
mariewen
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie viabanshe banshe
mariewen
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viabanshe banshe
1019 7016 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabanshe banshe
mariewen
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabanshe banshe
mariewen
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
mariewen

May 07 2015

mariewen
0824 0ce5
Reposted fromfelicka felicka viaburdel burdel
mariewen
mariewen
8048 4cf2 500
mariewen
2355 2cfc
Reposted fromrazemosobno razemosobno viakarr4mba karr4mba
mariewen
mariewen
mariewen
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek vianiebieskieoczy niebieskieoczy
mariewen
8873 246e 500
Reposted fromCatchingMoments CatchingMoments vialosiek losiek
mariewen
2461 e8ac
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viaukradlimizupe ukradlimizupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl